Dětský kroužek

Pro všechny děti od 7 do 17 let.
Teoretická i praktická část je vždy individuální.
Velký zřetel je kladen na osobnostní vývoj dítěte.
Hlavním cílem je vytvoření důvěry mezi dětmi a koňmi, která povede ke vzájemnému pochopení a respektu.
Péče o koně, lonžování, vycházky a přirozená komunikace jsou pevnými základy tohoto kroužku.

Pro přihlášení Vašeho dítěte přejděte na sekci “informace” – “dokumenty ke stažení” a zde najdete vše potřebné.