Tábory pro děti


TURNUSY 2019

Turnus I. (15.7. – 20.7.)
Turnus II. (22.7. – 27.7.)
Turnus III. (12.8. – 17.8.)
Turnus IV. (19.8. – 24.8.)

Pro všechny děti od 6 do 15 let.

1 turnus probíhá po dobu 6 dní v maximálním počtu 4 dětí.

Týden nabitého programu s tématikou koní. Děti se naučí ne jen základy správné péče, chovu, jízdy na koni, ale každý turnus je zpestřen o o zajímavé a naučné hry, soutěže a exkurze. Všechny turnusy jsou zakončeny dnem pro rodiče, kde mají rodiče možnost vidět své děti, co vše se naučili.

Přihlášku – stáhnete v sekci “Informace” -> “Dokumenty ke stažení”
Řádně vyplněnou přihlášku lze doručit poštou na adresu provozovatele EquiRelax s.r.o., Oľdza 62, 93039 Oľdza (na obálku poznačit – „dětský letní tábor s koňmi“) nebo odeslat na email info@equirelax.com či osobně odevzdat v areálu EquiRelax, a to do 31.5.2019. Přihlášky odeslané po 31.5.2019 budou brány dle pořadí přijatých plateb. Takto se bude postupovat až do naplnění kapacity tábora.