JOIN UP

Tohoto kurzu se můžete zúčastnit pouze s povolením od lektora. Tomuto procesu předchází intenzivní a pravidelná příprava teoretická a především praktická.

Kurz JOIN UP je vyvrcholením vzájemné důvěry koně a člověka. Během tohoto procesu na čase nezáleží a délka tohoto kurzu je individuálně upravována dle konkrétní situace mezi Vámi a koněm.